Offentlig og kvalitetssikret

Videregående

Er du selvstendig og eventyrlysten? Vil du oppleve mer og bli mer? Enten du går på studieforberedende aller tar et yrkesfag har du mange muligheter til å ta et kortere eller lengre opphold i utlandet. Nedenfor finner du en oversikt over ordninger som er spesielt beregnet på elever i videregående skole. Noen av ordningene gjelder også for lærlinger.

Utvekslingsorganisasjonane

Kva er dette?
Det finst mange organisasjonar som tilbyr ferdige utvekslingspakkar.

For deg som…
… skal opp i VG2 (andre året på vidaregåande)

Kor lenge?
Heile VG2

Til kva for land?
Mange ulike land, flest til USA og Europa

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Organisasjonen skal hjelpe deg med å søkje om godkjenning slik at du kan fortsetje på VG3 når du kjem heimatt.

Korleis kan du bli med her?
Sjå liste over godkjende utvekslingsorganisasjonar.

3-årig videregåande i Frankrike

Kva er dette?
Gjennom SIU kan elevar ta heile vidaregåande på tre ulike skular (studiespesialisering).

For deg som…
… skal byrje på vidaregåande eller skal opp i VG2 (andre året på vidaregåande)

Kor lenge?
Heile vidaregåande

Til kva for land?
Frankrike

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Du får fransk baccalauréat og kan fortsetje å studere ved universitet i heile verda, inkludert Noreg. I tillegg får du undervisning i norsk frå ein norsk lærar gjennom heile skuletida. Du får økonomisk støtte frå Lånekassen og frå SIU.

Korleis kan du bli med her?
Les meir om 3-årig videregåande i Frankrike her.

Institut français studiespesialisering

Kva er dette?
Gjennom Institut français de Norvège kan elevar ta første året på vidaregåande i Frankrike (studiespesialisering).

For deg som…
… skal byrje på vidaregåande

Kor lenge?
Heile VG1

Til kva for land?
Frankrike

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Du får godkjent første året på vidaregåande og kan fortsetje på VG2 heime i Noreg. Du får økonomisk støtte frå Lånekassen.

Korleis kan du bli med her?
Les mer om ordninga og ta kontakt med Institut français

Institut français Restaurant- og matfag

Kva er dette?
Gjennom Institut français de Norvège kan elevar ta treårig restaurant- og matfag i Frankrike.

For deg som…
… har gjennomført VG1 restaurant- og matfag og skal opp i VG2 (andre året på vidaregåande)

Kor lenge?
Heile vidaregåande

Til kva for land?
Frankrike

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Utdanninga er treårig og fører fram til diplomet «Baccalauréat professionnel Cuisine», som er likestilt med norsk fagbrev som kokk. Du får økonomisk støtte frå Lånekassen.

Korleis kan du bli med her?
Les mer om ordninga og ta kontakt med Institut français de Norvège.

Institut français Akvakultur

Kva er dette?
Gjennom Institut français de Norvège kan elevar ta treårig akvakulturfag i Frankrike.

For deg som…
… har gjennomført VG1 naturbruk og skal opp i VG2 (andre året på vidaregåande)

Kor lenge?
Heile vidaregåande

Til kva for land?
Frankrike

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Utdanninga er treårig og fører fram til diplomet «Baccalauréat professionnel Productions aquacoles», som er likestilt med norsk fagbrev i akvakultur. Du får økonomisk støtte frå Lånekassen.

Korleis kan du bli med her?
Les mer om ordninga og ta kontakt med Institut français de Norvège.

United World College (UWC)

Kva er dette?
UWC er ei utdanningsrørsle som bringer ungdomar frå heile verda saman på 16 vidaregåande skular i ulike land. Du får IB Diploma etter fullført utdanning.

For deg som…
… skal opp i VG2 (andre året på vidaregåande). For deg som går på studiespesialisering, idrett, musikk/dans/drama, kunst, design og arkitektur eller medium og kommunikasjon.

Kor lenge?
VG2 og VG3 (2 år)

Til kva for land?
Canada, USA, Nederland, England, Tyskland, Bosnia, Italia, Hongkong, Singapore, India, Thailand, Swaziland (Sør-Afrika), Armenia, Norge, Kina, Costa Rica

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Du får IB-diplom og kan fortsetje å studere ved universitet i heile verda, inkludert Noreg.

Korleis kan du bli med her?
Les meir om UWC og ta kontakt med UWC Norge eller SIU.

Tyske stipend

Kva er dette?
Tyskland tilbyr eigne stipend til norske elevar som er interesserte i tysk språk og kultur. Stipenda dekkjer reise og opphald i tre eller fire veker i løpet av sommaren, og deltakarane blir kursa i tysk språk og kultur.

For deg som...
Går på vidaregåande skule og har gode tyskkunnskapar (som svarar til tysk nivå 2), og som er interessert i å lære meir om tysk språk og kultur.

Kor lenge?
Tre eller fire veker i løpet av sommaren. Det finst to litt ulike typar stipend som avgjer kor langt opphaldet blir.

Til kva for land?
Tyskland

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Det får ingen konsekvensar for utdanninga di anna enn at du blir flinkare i tysk. Opplegget går føre seg i sommarferien.

Korleis kan du bli med her?
Snakk med tysklæraren din eller rådgjevaren på skulen. Dei kan eventuelt ta kontakt med Senter for internasjonalisering av utdanning. Det er skulane som søkjer om plass for elevane.

Moglegheiter hos skulane og fylkeskommunane

Kva er dette?
Mange vidaregåande skular og fylkeskommunar har ulike samarbeidsavtaler med skular rundt om i verda.

For deg som...
...tek studieførebuande eller går på fag- og yrkesopplæring, anten du er elev eller lærling

Kor lenge?
Lengda på opphaldet varierer etter avtalene skulane har – frå to veker til eit heilt år.

Til kva for land?
For det meste europeiske land, men også ein del land utanfor Europa

Kva betyr dette for utdanninga mi?
Alle desse avtalene inneber at du ikkje går glipp av noko heime, og du blir altså ikkje forseinka i utdanninga.

Korleis kan du bli med her?
Sjekk med skulen eller opplæringsavdelinga i fylkeskommunen og spør om dei har tilbod om utanlandsopphald på vidaregåande. Det er best å sjekke dette før du vel skule, men det er ikkje for seint å sjekke om du allereie er i gang med utdanninga.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2017
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern