Offentlig og kvalitetssikret

3-årig videregående i Frankrike

Har du lyst til å ta hele videregående skole i Frankrike? Da kan du søke SIU om skoleplass i Bayeux, Lyon eller Rouen. Du vil bli tatt opp som ordinær elev ved den franske skolen, men vil begynne sammen med en liten gruppe av andre norske elever.

Søknadsskjema for 2017 er nå tilgjengelig i Espresso!

Videregående opplæring

Søknadsfrist er 1. april 2017

Hvem kan søke?

Du kan søke dersom du er norsk statsborger og går siste året på ungdomsskolen eller første året i videregående skole i Norge. Du bør ha fylt 16 år når du søker, og ikke være eldre enn 17 ved kalenderårets slutt. Det er en fordel, men ingen forutsetning å ha valgt fransk på ungdomsskolen.  

Hva kan du forvente?

 • fire uker forkurs i Oslo før avreise
 • tre skoleår i Frankrike tilsvarende studiespesialisering
 • fransk baccalauréat som er anerkjent over hele verden
 • tett og trygg oppfølging fra en norsk lærer knyttet til skolen
 • undervisning i en vanlig fransk klasse med franske elever
 • opphold på internat og i en fransk familie det første året
 • bo på hybel / leilighet de to siste årene
 • tre skoleår fulle av spennende utfordringer

Hvordan er de tre skolene?

Det finnes tre skoler i denne ordningen. Alle skolene har en egen norskseksjon. Jenter kan velge blant alle tre skolene, men gutter kan kun søke om skoleplass i Lyon eller Rouen.

Hvordan blir det med språk og skolesystem?

Det er mulig å begynne på videregående i Frankrike selv om du ikke har lært fransk på skolen. Alle elever som tas opp må følge et intensivt forkurs i fransk og matematikk. Kurset varer i 4 uker og foregår i Oslo i juli/august.

Du må regne med å jobbe intensivt, spesielt det første halve året. Det franske skolesystemet er krevende, og det er nødvendig med gode arbeidsvaner. 

En norsk lærer fungerer som leder for norskseksjonen. Den norske læreren underviser i fransk første året og i norsk språk, litteratur og historie alle tre årene. Slik får du også med deg pensum fra videregående skole hjemme i Norge, slik at det blir lettere for deg å studere videre i Norge etter årene i Frankrike. Læreren fungerer også som din kontaktperson og gir moralsk og praktisk støtte i situasjoner som kan oppstå i hverdagen.

Hva kan du gjøre etterpå?

Med bestått videregående i Frankrike, vil du oppnå generell studiekompetanse og få muligheten til å studere videre i Norge. Fransk baccalauréat er kjent over hele verden. Hvis du oppnår gode resultater i den franske bac-en, blir du en sterk kandidat for de gode skolene verden over, og du kan få muligheten til å studere på studium med høye karakterkrav i Norge. Samordna opptak har utarbeidet mer detaljert informasjon om poengberegning av fransk bac.

Tidligere Frankrike-elever forteller at årene i fransk skole gjør en sterkt rustet til tøffe studium som medisin og jus. Du får mye kunnskap og har gode arbeidsvaner etter årene i Frankrike. 

Elever som har fullført ordningen har startet en foreningen som kalles Les Anciens. Les mer om deres erfaringer på lycee.no .

Hvor mye koster det?

Statens Lånekasse gir stipend og dekker to hjemreiser i året. I tillegg får du andre ytelser fra franske myndigheter og fra SIU. Derfor kan du, uavhengig av økonomisk situasjon hjemme i Norge, studere i Frankrike gjennom SIU. Du finner mer detaljert informasjon om økonomiske forhold i informasjonsskrivet nederst på siden.  

Hvordan søker du?

Søknadsfrist er 1. april

Du bør beregne god tid på søknaden. Søknadsskjema for søknadsrunden 2017 er nå tilgjengelig på SIUs elektroniske søknadssystem Espresso  (fra 6. januar 2017). 

Søknadsveiledning:

 1. Gå inn på Espresso .
 2. Klikk på "Registrering" og fyll ut "Brukerregistrering"
 3. Logg deg på og velg "Frankrike-programmet" (videregående skole i Frankrike 2017)
 4. Les alle spørsmål i søknaden nøye.
 5. Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden må inneholde følgende vedlegg:

 1. Utskrift av siste terminkarakter
 2. Kopi av vitnemålet fra ungdomsskolen eller sommerkarakterene i 2016
 3. To læreruttalelser - en fra nåværende kontaktlærer og en fra lærer etter eget valg
 4. Signaturark med din og dine foresattes signaturer 

Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet. Søknad og vedlegg skal kun sendes inn elektronisk.  

En komité av tidligere elever, lærere og representanter for franske myndigheter bestemmer om du kommer til intervju. Intervjuene vil finne sted i slutten av april/begynnelsen av mai. Intervjuet er på 20 minutter og foregår i Oslo. Bor du utenfor Oslo/Akershus, refunderer SIU reiseutgiftene dine. Intervjuene avgjør hvem som blir nominert til plass i Frankrike. Det lages også en reserveliste. 

Hvordan kan du få vite mer om ordningen?

Kontakt SIU på epost: frankrike@siu.no  eller telefon 55 30 38 00

Informasjonsskriv om 3-årig videregående i Frankrike via SIU

PDF-versjon av brosjyre: "Se verden mens du går på skole! "

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2017
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern