Offentlig og kvalitetssikret

Årsstudium i oversettelse i Paris

Studerer du fransk og er interessert i å spesialisere deg innenfor oversettelse? Årsstudium i oversettelse for norske studenter tilbys ved École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) i Paris, en av verdens beste skoler innenfor oversettelse og tolking.

Spesialtilpasset studium

Norske studenter følger et såkalt régime spécial ved ESIT, ettersom norsk morsmål ikke hører med blant studiespråkene på skolen. Bestått eksamen på ESIT gir deg Certificat de méthodologie de la traduction.

Avsluttet studium gir 60 studiepoeng og kan inngå som del av en mastergrad i fransk språk, med spesialisering i translatologi ved Universitetet i Oslo.

Studenter som skal ha innpasset studiet i masterprogrammet i fransk språk ved Universitetet i Oslo, må før de reiser søke om forhåndsgodkjenning av studiet og endelig godkjenning etter endt utenlandsstudium.

ESIT ligger i Paris og er tilknyttet Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III, men er lokalisert ved Centre universitaire Dauphine ved Porte Dauphine.

Det undervises i følgende disipliner

Studieåret starter i oktober. Det undervises i 25 uker, med et ukentlig timetall på 13-14 timer:

 • Linguistique
 • Connaissances thématiques
 • Lecture active
 • Cours généraux d’économie
 • Perfectionnement linguistique intensif en français
 • Initiation à la théorie interprétative de la traduction
 • Terminologie
 • Méthodologie de la traduction
 • Cours spécifiques de traduction norvégien-français

Søknads- og opptaksprosedyrer

Søknaden sendes til SIU som vurderer og innstiller kandidater til opptaksprøve i samarbeid med pedagogisk ansvarlig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Universitetet i Oslo.

Søknadsfrist og søknadsskjema

Søknadsfrist: 15. april 2016. Her kan du laste ned søknadsskjema: på bokmål - på nynorsk.

Opptakskrav

For å kvalifisere for opptak kreves bachelorgrad (Cand.Mag.). For å dokumentere franskkunnskaper må du ha én av følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelor i språk med 80-gruppe i fransk med karakteren C eller bedre

eller

 • Fransk mellomfag med minimum laud

eller

 • Dokumenterte franskkunnskaper tilsvarende kvalifikasjonene ovenfor, herunder lengre studie- eller arbeidsopphold i et fransktalende land.

Antin Fougner Rydning ved Universitetet i Oslo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), er faglig ansvarlig for opptaket.

Opptaksprøve

Det blir holdt en skriftlig opptaksprøve ved Universitetet i Oslo. Kvalifiserte søkere må deretter gjennomføre en muntlig prøve.

Tilleggsinformasjon

I tillegg til selve søknadsskjemaet må følgende legges ved:

 • Attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter fra høyere utdanning
 • Dokumentasjon av franskkunnskaper (kun hvis man ikke har fransk språk i fagkretsen som nevnt i de to første punktene under Opptakskrav)

Kostnader og finansiering

Oversetterutdanningen ved ESIT i Paris er støtteberettiget i Lånekassen med basisstøtte, skolepengestøtte og reisestøtte.

Ved ESIT må de norske studentene betale 7 500 € i skolepenger.  I tillegg kommer registreringsavgift (611,10 € per 2014/2015) og obligatorisk forsikring for studenter under 28 år (213 € per 2014/2015). Registrerings- og forsikringsavgiften justeres med ca 5% hvert studieår.

Skolepengestøtten fra Lånekassen gis som 70 prosent stipend og 30 prosent lån opptil 62 945 kroner. Overstiger skolepengene dette beløpet, gis overstigende beløp som skolepengelån.

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2017
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern