Offentlig og kvalitetssikret

Ingeniørstudier i Toulouse: NORGINSA

Den høyt anerkjente ingeniørskolen INSA i Frankrike tilbyr et femårig masterstudium i teknologi. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studenter, med integrert franskundervisning. Franskkunnskaper er derfor ikke et krav ved opptak.

Høyere utdanning – helgrad

SØKNADSFRIST 15. APRIL 2017

Er du snart ferdig med videregående skole og planlegger å studere teknologi? Du kan dra rett til den franske teknologi-hovedstaden Toulouse og studere til ingeniør. Samtidig kan du lære fransk og få opplevelser for livet med på kjøpet. Studiet er godkjent for støtte i Lånekassen.

Tilrettelagt studieprogram for norske studenter

I Frankrike er realfagspensumet i videregående skole på et høyere nivå enn i Norge, noe som gjør det litt vanskeligere for norske elever å lykkes med denne typen studier i Frankrike. Derfor er de norske studentene ved INSA plassert i en egen klasse det første året, slik at undervisningsopplegget kan skreddersys ut fra deres behov, som ekstra fokus på matte og fransk språk. Tilbakemeldinger fra både studenter og lærere viser at denne ordningen fungerer veldig godt. 

I andre og tredje studieår går de norske studentene inn i vanlige klasser på INSA, men fortsetter å motta støtteundervisning ut fra individuelle behov.

I fjerde og femte studieår er de norske studentene helt vanlige INSA-studenter.

Trenger jeg å kunne fransk?

All undervisning foregår på fransk, men du skal ikke være redd for å velge INSA selv om du ikke har hatt fransk på skolen. Før semesterstart får alle nordmenn et fire ukers intensivkurs i fransk. Dette kan utvides med to ekstra uker dersom man ønsker det. Med fransk rundt deg hele døgnet kan du ikke annet enn å lære deg språket, og bosatt på campus er det enkelt å skaffe seg fransktalende venner. Erfaringene viser at motiverte studenter som har godt grunnlag i matematikk og fysikk har de beste forutsetningene for å lykkes med studiene, uavhengig av om de kunne fransk eller ikke da de søkte seg til studiet. 

Det legges stor vekt på at studentene skal trives. Å bli fortrolig med det franske utdanningssystemet og fransk kultur er viktig for å føle seg hjemme. Det legges derfor til rette for dette i løpet av den første tiden i Toulouse, blant annet gjennom flere ekskursjoner. At studentene blir møtt på flyplassen og at en hybel står klar på campus, sikrer god ivaretakelse og fellesskap for de norske studentene. 

Studieopplegg

Nedenfor kan du se hvordan studiet er bygget opp for hvert enkelt år.

Første år

Før studiestart det første året, følger de norske studentene et intensivkurs i fransk i fire uker. De fordeles på to grupper ut fra nivå. Franskundervisningen fortsetter deretter gjennom hele det første året.

Det er ingen linjer det første året på INSA. Studentene gis et naturvitenskapelig grunnlag med fokus på tekniske basisfag, karriereplanlegging og prosjektarbeid. Studentene veiledes slik at de kan legge en plan for framtidig spesialisering.

Andre og tredje år

Andre studieår begynner studentene å spesialisere seg. De kan velge mellom fire store faggrupper:

 • Kjemi, biokjemi og miljøteknologi
 • Konstruksjon (bygg og anlegg, maskinteknikk)
 • Materialer, kompositter og systemer
 • Modellering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Fjerde og femte år

I det fjerde og femte studieåret spesialiserer studentene seg innenfor ett av følgende felter:

 • Biokjemi
 • Produktutvikling og produksjon
 • Bygg og anlegg
 • Maskinteknikk
 • Teknisk kybernetikk og elektronikk
 • Fysikk
 • Informasjonsteknologi og nettverk
 • Matematikk og modellering

Individuell karriereplanlegging og praksis

Karriereplanlegging er en viktig del av studiene på INSA og kanskje noe som skiller dette studiet fra tilsvarende studier i Norge. Det jobbes systematisk gjennom hele studiet for å hjelpe studentene å finne ut av sine sterke sider og ønsker for et senere yrke. Formålet er at studentene på dette grunnlaget skal foreta riktige valg med tanke på spesialisering og utplassering hos bedrifter.

Obligatoriske praksisperioder er lagt inn på alle nivåer i studiet og gir studentene mulighet til, allerede etter ett år, å prøve sine ferdigheter ute i en bedrift. Praksisen kan gjennomføres i bedrifter i Frankrike eller i Norge, eller i andre land om ønskelig. Mange av studentene gjennomfører sin praksis i Norge, nettopp for å bygge opp et nettverk hos potensielle fremtidige arbeidsgivere her.

Søknads- og opptaksprosedyrer

Søknaden med nødvendige vedlegg sendes til SIU, som sender alle søknadene samlet til Frankrike.

Søknadsfristen er 15. april hvert år. Skulle søknadsfristen falle på en søndag eller annen helligdag, vil fristen automatisk bli forskjøvet til første påfølgende virkedag (I 2017 blir søknadsfristen forskjøvet til 18. april). 

Søknadsskjema kan du laste ned her.

Opptakskrav

For å bli tatt opp på INSA i Toulouse og NORGINSA-programmet gjelder følgende krav:

 • Bestått videregående skole med matematikk tilsvarende R2 og Fysikk1. Fysikk 2 anbefales.
 • IB: Må ha matematikk og fysikk. HL-nivå i en eller begge fag anbefales, men er ikke krav.
 • Fransk Bac: Krav om S-linje (vitenskapelig linje). Merk at du IKKE kan søke om både ordinært fransk opptak og til NORGINSA. Kontakt SIU om du har spørsmål om dette.
 • Kjemi er en fordel, men ikke noe krav.
 • Grunnleggende kunnskaper i fransk er en fordel, men ikke et krav.

Det er en forutsetning at du har over middels karakterer i realfagene, er godt motivert og har lyst til å studere i Frankrike. En utdanning herfra kan være det som gjør deg ekstra interessant for mange norske eller utenlandske arbeidsgivere. Husk likevel at for å komme inn på NORGINSA er det viktigere med god realfagskompetanse enn ferdigheter i fransk språk.

Tilleggsinformasjon

I tillegg til selve søknadsskjemaet må følgende legges ved:

 • Kopi av karakterutskrift fra Vg1 og Vg2
 • Terminkarakterer for Vg3, evt. vitnemål
 • Karakterutskrifter eller vitnemål på evt. høyere utdanning/annen utdanning
 • Kopi av pass

Utskrifter og vitnemål kan sendes på norsk, engelsk eller fransk. Har du fullført videregående skole, sendes kopi av vitnemål og kopi av karakterutskrift fra eventuell høyere utdanning eller bekreftelse på avtjent verneplikt. IB-elever må legge ved Predicted Grades sammen med karakterutskrift fra Vg1.

Søknad med vedlegg sendes til frankrike@siu.no  

Opptak

Etter at søknadsfristen går ut gjøres en oversikt over legitime søkere. De best kvalifiserte søkerne kalles inn til intervju. Dette vil skje i Oslo og Bergen i mai. En samlet vurdering av fagkombinasjon, karakterer og intervju vil avgjøre om du får tilbud om plass. Informasjon om dette kommer i mai/juni. Du tar imot studieplass ved å svare bekreftende på tilbudet og ved å betale et depositum (dette depositumet vil bli trukket fra skolepengene første semester). Merk at INSA kan velge å ikke foreta studentopptak til det aktuelle året om det er for få kvalifiserte søkere.

Kostnader og finansiering

NORGINSA-programmet er støtteberettiget i Lånekassen.

Intensivkurset i fransk (fire uker før semesterstart førsteåret) gir rett til et språkstipend fra Lånekassen.

Skolepenger og støtte

Får du plass på studiet, er du i praksis en vanlig student ved INSA Toulouse. Siden dette er en statlig høgskole er det for ordinære studenter ikke skolepenger. Det er imidlertid skolepenger for norske studenter de tre første årene av studiet ettersom INSA bruker mye ressurser på tilrettelegging og ekstra opplegg for de norske studentene ved NORGINSA-programmet. Dette er 9700 € det første studieåret, 5000 € det andre året og 3900 € det tredje året. Det betales ikke skolepenger for de to siste årene.

Se Lånekassens nettsider for mer informasjon om dette og om hvilke satser som gjelder til enhver tid.

På grunn av lavere levekostnader i Frankrike og gode støtteordninger mener de fleste norske studentene i Toulouse at de har langt bedre råd enn om de skulle studert i Norge.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på frankrike@siu.no 

Utdanningiverden.no er utviklet og vedlikeholdt av Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU) | Copyright © 2017
Ansvarlig redaktør: Kristin Solheim

Designed by Haltenbanken - Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern